SpareBank 1 Gruppen AS: Emisjon og videre forhandlinger med FöreningsSparbanken

Vi viser til vedlagte presseinformasjon fra SpareBank 1 Gruppen AS.

Bakgrunnen for aksjekapitalforhøyelsen er den negative utviklingen i 4. kvartal 2002, med tapsavsetninger på utlån i datterselskapet Bank 1 Oslo AS, knyttet til bankens eksponering i Finance Credit-systemet.

For SpareBank 1 Nord-Norge innebærer resultatutviklingen i SpareBank 1 Gruppen AS at banken må resultatføre sin andel av prognose for underskuddet med ca MNOK 40 i 4. kvartal 2002.

Generalforsamlingen i SpareBank 1 Gruppen AS har torsdag 19. desember 2002 besluttet å forhøye selskapets aksjekapital med MNOK 520 gjennom konvertering av ordinært lån til selskapet. Kapitalforhøyelsen gjennomføres ved at SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, Samarbeidende Sparebanker AS, LO og FöreningsSparbanken tegner aksjer. SpareBank 1 Vest deltar ikke.
 
Etter kapitalforhøyelsen er eierandelene i SpareBank 1 Gruppen AS fordelt slik:

SpareBank 1 Nord-Norge (14,08%), SpareBank 1 Midt-Norge (14,08%),  SpareBank 1 SR-Bank (14,08%), SpareBank 1 Vest (8,67%),  Samarbeidende Sparebanker AS (14,08%), LO (10%) og FöreningsSparbanken (25%).
Generalforsamlingen i SpareBank 1 Gruppen AS er orientert om den negative utviklingen i 4. kvartal 2002, med tapsavsetninger på utlån i datterselskapet Bank 1 Oslo AS. Bank 1 Oslos totale eksponering i Finance Credit-systemet er MNOK 335.
 
Dette har betydning for kapitaldekningen i SpareBank 1 Gruppen AS på konsolidert basis. Den svekkede kapitaldekningen er bakgrunnen for aksjekapitalforhøyelsen. 
Prognose for underskuddet i 4. kvartal er ca MNOK 300 etter skatt. Resultatet pr. 30. september 2002 var minus MNOK 954,5 etter skatt.
 
FöreningsSparbanken har sagt opp den nåværende samarbeidsavtalen med SpareBank 1, med utløp 31. desember 2002. Med bakgrunn i den positive dialogen som er mellom partene, er man enige om at oppsigelsesfristen forlenges med en måned - for å få tilstrekkelig tid til å sluttføre forhandlingene om strategisk retning og struktur for SpareBank 1 Gruppen AS.
 
Oslo, 19. desember 2002
Kontaktpersoner:
Info. direktør Thoralf Granerød, tlf. 918 30369
Styreleder Finn Haugan, tlf. 900 41002
Adm. direktør Gunn Wærsted, tlf. 21 02 54 08

Fakta om SpareBank 1 Gruppen AS:
SpareBank 1 Gruppen AS er et selskap eid av SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 Midt-Norge, SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 Vest, Samarbeidende Sparebanker AS, LO og FöreningsSparbanken.
SpareBank 1 Gruppen AS eier selskapene Bank 1 Oslo AS, SpareBank 1 Livsforsikring AS, SpareBank 1 Fondsforsikring AS, SpareBank 1 Skadeforsikring AS, SpareBank 1 Aktiv Forvaltning AS, SpareBank 1 SpareBank 1 Bilplan AS, Odin Forvaltning AS, EnterCard AS (65%) og First Securities ASA (33,3%).
 
SpareBank 1 Gruppen AS,  kvartalsrapport 3. kvartal 2002 og tidl. børs-/pressemeldinger, er tilgjengelig på:
www.sparebank1.no  -  under link Pressesenter

Tromsø 20. desember 2002 <!-- hugin-supplied --><br> Kontaktpersoner: <!-- hugin-supplied --><br> Adm.direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 <!-- hugin-supplied --><br> Konsernbanksjef Geir Andreassen, tlf 77 62 24 07 <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br>

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner