SpareBank 1 Nord-Norge : Supplementary Information per 3. kvartal 2011

SpareBank 1 Nord-Norge har offentliggort "Supplementary Information" per 3. kvartal 2011, inneholdende utdypende informasjon om konsernets finansielle og økonomiske utvikling. Rapporten følger vedlagt, og foreligger kun på engelsk.
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner