SpareBank 1 Nord-Norge - Det innkalles til ekstraordinært forstanderskapsmøte

Forstanderskapsmøte
 
Det innkalles til ekstraordinært forstanderskapsmøte
 
mandag 2. juni 2003 kl 11.00
 
i Sparebankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, inngang Fr. Langes gt.
 
 
Til behandling foreligger:
 
sak 9/2003       Fullmakt for utvidelse av bankens kjernekapital
 
 
I.h.t. Sparebanklovens § 17 vil forstanderskapet og hovedstyret i fellesmøte behandle saken.
 
- - - - -
 
 
Møtet ventes avsluttet ca kl 1200.  Det blir servert en enkel lunsj etter møtet.
 
Vi ber om svar innen fredag 23. mai til
tel 77 62 24 12 eller fax  77 65 52 11 56
 
 
Billetter
Hver enkelt bestiller selv sine reiser hos Via Flyspesialisten, Tromsø, tel:  776 48282 v/Rita
eller på e-mail: vip@tromso.flyspesialisten.no           merkes: att: Rita.
Billettene vil bli sendt direkte til bestilleren.
 
 
 
Med vennlig hilsen
for Sparebanken Nord-Norge
 
Odd Nilssen (sign.) 
Forstanderskapets leder                                                                  
 
Hans Olav Karde
Adm. direktør
 
Se vedlegg for fullstendig innkalling:

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker