SpareBank 1 Nord-Norge - Invitasjon til presentasjon av 3. Kvartals regnskap 2006

SpareBank 1 Nord-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskapet for
3. kvartal 2006.
 
                                    Tid:     tirsdag 31. oktober 2006 kl 17.00
 
                                    Sted:   Hotel Continental, Oslo, 2. etg., møterom 1
 
Presentasjonene vil bli ledet av viseadm. direktør Oddmund Åsen.
                                               
 
Vi ser frem til et hyggelig møte.
 
 
 
 
 
Tromsø, 18. oktober 2006
Sparebanken Nord-Norge
 
 
Hans Olav Karde (sign.)                                                           Oddmund Åsen (sign.)
adm. direktør                                                                            viseadm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner