SpareBank 1 Nord-Norge – Invitasjon til presentasjon av foreløpig regnskap 2015

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig regnskap 2015 for SpareBank 1 Nord-Norge inviteres det til presentasjon.

Tid: Tirsdag 9. februar 2016 kl. 17.00
Sted: Oslo Militære Samfunds Selskapslokaler, Myntgaten 3, Oslo

Presentasjonen holdes av CEO Jan-Frode Janson og CFO Rolf Eigil Bygdnes i SpareBank 1 Nord-Norge. Møtet avholdes også med webcast. Lenke vil bli lagt ut på www.snn.no under "Investor Relations".

Etter presentasjonen inviteres alle deltakere på middag hvor mølje (torsk, lever, rogn mv.) står på menyen. Av hensyn til middagen ber vi om påmelding innen 3. februar til alfred.olsen@snn.no eller telefon 469 23 401.

Tromsø, 29. desember 2015

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner