SpareBank 1 Nord-Norge - presentasjon foreløpig regnskap 2012

I forbindelse med fremleggelsen av foreløpig regnskap 2012 for SpareBank 1 Nord-Norge inviteres det til presentasjon

Tid:     Torsdag 7. februar 2013 kl 17.00
Sted:   Shippingklubben, Oslo

Presentasjonene holdes av konsernsjef Jan-Frode Janson.
Møtet avholdes også med webcast. Link vil bli lagt ut på www.snn.no under Investor Relations.

Etter presentasjonen inviteres alle deltakere på middag hvor mølje (torsk, lever, rogn mv) står på menyen. Av hensyn til middagen ber vi om påmelding innen 4. februar til:

anniken.aronsen@snn.no eller telefon 77 62 24 17.
 

Tromsø, 24. januar 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge    

Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør 
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner