SpareBank 1 Nord-Norge - regnskap 2. kvartal 2008

Betydelig resultatforbedring, men resultatet er fortsatt preget av uro i finansmarkedene

SpareBank 1 Nord-Norge kan vise til en meget god underliggende bankdrift per 2. kvartal i 2008. Basisdriften viser et resultat før tap på 346 millioner kroner, mot 320 millioner kroner på samme tid i fjor. Uroen i finansmarkedet fortsetter og påvirker resultatet i negativ retning slik at banken ender opp med et samlet driftsresultat på 262 millioner kroner, mot 452 millioner kroner på samme tid i fjor.
 
-Vi er svært tilfredse med at basisdriften går godt og at vi kan vise til en betydelig resultatforbedring for 2. kvartal sammenlignet med 1. kvartal. Likevel preger uroen fremdeles finansverdenen, og vi må fortsatt ta urealiserte tap på bankens aksje- og obligasjonsportefølje, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Banken har i løpet av de siste 12 månedene hatt en utlånsvekst på 10,6 prosent og en innskuddsvekst på 4,3 prosent, tilsvarende tall for i fjor var henholdsvis 13 prosent og 14,3 prosent. Netto tap på utlån har økt til 28 millioner kroner, mot 7 millioner kroner per 2. kvartal i fjor.
 
-Økte tap og lavere innskuddsvekst kan tyde på at folk flest begynner å merke renteøkningene fra Norges Bank. Likevel ser vi fremdeles ikke noen dramatiske utslag, forklarer Hans Olav Karde.
 
Her er nøkkeltallene for 2. kvartal 2008:
 
Hovedtrekk (samme periode 2007):
 • Driftsresultat før skatt på 262 mill kroner (452 mill kroner).
 • -Egenkapitalavkastning etter skatt på 8,7 % (19,3 %).
  -Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 4,45 (kr 5,98).
 • Fortsatt meget god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 345 mill (320 mill).
 • Resultat fra finansielle investeringer på - 55 mill kroner (139 mill kroner).
 • -Redusert resultatbidrag fra SpareBank 1 Gruppen AS.  Bankens andel av resultatet utgjør 49 mill kroner (116 mill kroner).
  -Bokførte tap på bankens aksjeportefølje 1. halvår utgjør 65 mill kroner.
  -Bokførte tap rentebærende portefølje utgjør 75 mill kroner.
  -Gevinst valuta og finansielle derivater og eiendeler utgjør 23 mill kroner.
 • Kostnadsprosent: 62,9 % (50,9 %).
 • Tap på utlån: Netto tap på 28 mill kroner (7 mill kroner).
 • Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 10,9 % (12,5 %). 
 • -Personmarkedet   10,8 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt).
  -Bedriftsmarkedet 10,3 %.
 • Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 4,3 % (9,3 %).
 • Innskuddsvekst siste 12 måneder: 4,3 % (14,4 %).
 • Innskuddsdekning: 67,7 % (67,7 %).
 • Banken har fortsatt tilfredsstillende likviditet til tross for urolighetene i finansmarkedene.
 •  
  Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
   
  Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
  viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
   
  Om SpareBank 1 Nord-Norge
  SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).
   
   
  Tromsø, 12. august 2008
  for SpareBank 1 Nord-Norge
   
   
   
  Kjell Kolbeinsen
  informasjonsdirektør
   
   

  Om oss

  Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.