SpareBank 1 Nord-Norge - Representantskapsmøte

Det innkalles til representantskapsmøte
 
onsdag 14. mars 2007 kl 09.00
i Sparebankens festsal, Storgt. 65 i Tromsø, 3. etg. inngang Fr. Langes gt.
 
 
Til behandling foreligger:
 
sak    9/2007    Valg av tillitsvalgte
sak  10/2007    Valg av ansvarlig revisor
sak  11/2007    Honorarer og godtgjørelser til tillitsvalgte
sak  12/2007    Vedtektsendringer (2. gangs behandling)
 
Saksdokumentene følger vedlagt.
I dette representantskapsmøtet deltar det nye representantskapet slik det er sammensatt etter årets valg og kalt Representantskapet 2007, se vedlagte oversikt.  Forøvrig er alle som deltar 13. mars invitert som observatører på dette møtet.
 
 Vel møtt!
 
 
 
Med vennlig hilsen
Sparebanken Nord-Norge
Jan-Hugo Sørensen (sign.)                                                        Hans Olav Karde
Representantskapets leder                                                        Adm. direktør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner