SpareBank 1 Nord-Norge - Resultat for 1. kvartal 2009: God start på 2009

SpareBank 1 Nord-Norge presenterer i dag et driftsresultat før skatt for 1. kvartal 2009 på 189 mill kroner før skatt. Det er 123 mill kroner bedre enn for samme periode i fjor.

-Vi har vært gjennom en periode med store uroligheter i finansmarkedet. Selv om vi har fått en god start på året kan vi ennå ikke si at disse urolighetene er over, sier adm. dir. Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
SpareBank 1 Nord-Norges soliditet er god og likviditeten er tilfredsstillende. Resultatet viser også at den gode utviklingen i bankens basisdrift fortsetter. Her kan banken vise til et resultat før tap på 174 mill kroner, som er 17 mill kroner bedre enn for 1. kvartal i 2008.
 
-Bankens basisdrift går godt og det er vi veldig fornøyd med. Som følge av forventninger om lavere vekst har vi gjennomført tiltak for å redusere kostnader. Dette vil vi fortsette med også utover i 2009, forklarer Karde.
 
Tapene for 1. kvartal kom på 53 mill kroner, 50 mill kroner mer enn for 1. kvartal i fjor. Likevel er dette lavt når man tar hensyn til den makroøkonomiske situasjonen vi nå er inne i. Utlånsveksten de siste 12 månedene er imidlertid redusert fra 11,2 prosent per 1. kvartal 2008 til 7,4 prosent per 1. kvartal i år.
 
-En nedgang i utlånsveksten var forventet ut fra de økonomiske urolighetene og den usikkerheten dette har skapt hos låntagerne. Vi forventer at tiden fremover fremdeles vil preges av en svak økonomi med lav vekst i utlån, men arbeider aktivt for å fortsatt øke vår markedsandel, avslutter adm. dir. Hans Olav Karde.
 
 
Her er nøkkeltallene (samme periode 2008):

 • Driftsresultat før skatt på 189 mill kroner (66 mill kroner).
  • Egenkapitalavkastning etter skatt på 13,5 % (3,6 %).
  • Resultat per grunnfondsbevis hittil i år (morbank); kr 2,68 (kr 2,69).
 • Fortsatt god underliggende bankdrift; resultat fra basisdriften før tap på 174 mill kroner (157 mill).
 • Netto resultat fra finansielle investeringer 1. kvartal er 68 mill kroner (- 88 mill kroner).   
 • Kostnadsutvikling under kontroll, nedgang på 11 mill kroner eller 4,3 % sammenlignet med 2008. Kostnadsprosent 50,1 % (78,6 %).
 • Lave tap på utlån hensyntatt den generelle makroøkonomiske situasjon: Netto tap på 53 mill kroner (3 mill kroner).
 • Redusert utlånsvekst: Utlånsvekst siste 12 måneder (inkludert overførte lån til SpareBank 1 Boligkreditt): 7,4 % (11,2 %). 
  • Personmarkedet   8,6 % (inkl. SpareBank 1 Boligkreditt).
  • Bedriftsmarkedet 5,0 %.
 • Regnskapet viser en utlånsvekst siste 12 måneder på 2,2 % (4,5 %).
 • Fortsatt meget god innskuddsutvikling: Innskuddsvekst siste 12 måneder: 9,6 % (7,3 %).
 • Innskuddsdekning: 67,0 % (62,4 %).
 • Banken har god soliditet med en kjernekapitaldekning (konsern) på 10,1 % (9,5 %).
 • Fortsatt tilfredsstillende likviditet.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
Se også bankens hjemmeside: www.snn.no.
 
Tromsø, 29. april 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge:
 
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.