SpareBank 1 Nord-Norge: Foreløpig resultat av emisjonene

Not for release, publication or distribution in the United States, Canada, Australia or Japan.
 
Tegningsperioden i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen i SpareBank 1 Nord-Norge utløp fredag 27. september 2013 kl. 16.30 (norsk tid). En foreløpig opptelling viser at SpareBank 1 Nord-Norge ved utløpet av tegningsperioden hadde mottatt tegninger for ca. 57 millioner nye egenkapitalbevis til tegningskurs 22,65 kroner per egenkapitalbevis i fortrinnsrettsemisjonen. 33.104.494 nye egenkapitalbevis ble tilbudt, og fortrinnsrettsemisjonen er følgelig blitt overtegnet med ca. 72 prosent.
 
Også i ansatteemisjonen var interessen for tegning betydelig. Foreløpig opptelling viser at de ansatte tegnet seg for i alt ca. 1 million nye egenkapitalbevis fordelt på 247 ansatte. Samlet tegningsbeløp i ansatteemisjonen utgjør ca. 22,2 millioner kroner.
 
Endelig tildeling av egenkapitalbevisene tilbudt i fortrinnsrettsemisjonen og ansatteemisjonen vil bli vedtatt torsdag 3. oktober 2013. Tildelingen vil gjennomføres i samsvar med tildelingskriteriene inntatt i prospektet datert 12. september 2013. Endelig tegningsresultat vil bli offentliggjort i melding via Oslo Børs 3. oktober 2013. Samme dag vil det i tillegg gå ut brev om tildeling av nye egenkapitalbevis og det korresponderende tegningsbeløpet som skal betales av hver enkelt tegner.
 
Tromsø, 30. september 2013
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774
 
Opplysningene i denne meldingen er informasjonspliktige etter verdipapirhandelloven §5-12.
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner