SpareBank 1 Nord-Norge: Invitasjon til presentasjon av regnskap 3. kvartal 2011

SpareBank 1 Nord-Norge har gleden av å invitere til presentasjon av regnskap for 3. kvartal 2011.

Tid:     onsdag 26. oktober 2011 kl 16.00
Sted:   Hotel Continental i Oslo, Bankettavdelingen, 3. etg.

Presentasjonen vil bli ledet av:
Viseadm. direktør Oddmund Åsen
Konserndirektør finans Rolf Eigil Bygdnes

Enkel servering.
Velkommen.

Tromsø, 12. oktober 2011

SpareBank 1 Nord-Norge
Hans Olav Karde (sign.)
adm. direktør

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner