SpareBank 1 Nord-Norge (NONG) - Godkjenning årsoppgjør 2014

Representantskapet i SpareBank 1 Nord-Norge har 24. mars 2015 behandlet årsoppgjøret for 2014 og gjort følgende vedtak:

1. Det fremlagte Årsregnskap og Årsberetning for 2014 for morbanken og konsernet fastsettes som morbankens og konsernets regnskap for 2014.

2. Kontantutbytte på bankens egenkapitalbevis for 2014 fastsettes til kr 1,90 per egenkapitalbevis, totalt 190 756 230,40 kroner.

Utbytte utbetales til de egenkapitalbeviseiere som er registrerte eiere per 24.03.15. Bankens egenkapitalbevis noteres ex utbytte 25.03.15.

3. Banken avsetter 161 067 231,37 kroner til utjevningsfondet.

4. Banken avsetter 212 291 604,83 kroner til utbytte til bankens samfunnseide kapital. Dette fordeles som følger:

  • Sparebankstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge: 167 291 604,83 kroner
  • Gaver: 45 000 000,00 kroner

5. Banken avsetter 179 199 083,49 kroner til Sparebankens fond.

Det opplyses videre at utbytte utbetales 22. april 2015. Ny eierandelsbrøk eksklusive utbytte for 2014 er per 1. januar 2015 beregnet til 47,3 % (uendret)

Kontaktpersoner i SpareBank 1 Nord-Norge:

Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner