SpareBank 1 Nord-Norge: Oddmund Åsen går av som viseadministrerende direktør i SpareBank 1 Nord-Norge

Viseadministrerende direktør Oddmund Åsen har valgt å benytte seg av muligheten i sin pensjonsavtale til å slutte i SpareBank 1 Nord-Norge etter fylte 60 år.

Oddmund Åsen har en lang karriere innenfor økonomifeltet bak seg. Han var økonomisjef ved Nordlandssykehuset og i Nordland fylkeskommune før han fikk jobben som finanssjef i Sparebanken Nordland og senere gikk inn i SpareBank 1 Nord-Norge. Åsen har vært viseadministrerende direktør i SNN siden 1996.

Oddmund Åsen har siden han tiltrådte stillingen som viseadministrerende direktør i 1996 bidratt til å utvikle SpareBank 1 Nord-Norge til et av Norges mest solide finanskonsern.

Åsen fratrer stillingen 1. august 2013. 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner