SpareBank 1 Nord-Norge: Overskuddsdeling 2005

SpareBank 1 Nord-Norge's hovedstyre har vedtatt at hoveddelen av bankens overskuddsdeling til ansatte for regnskapsåret 2005 skal skje i form av tildeling av grunnfondsbevis.  I denne forbindelse har banken besørget innkjøp av
130.040 grunnfondsbevis til en gjennomsnittlig kurs på kr. 141,16, tilsvarende et samlet beløp på kr. 18,4 mill.  Grunnfondsbevisene vil bli fordelt til ansatte.
 
Tromsø 31.3.2006
 
 
Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør finans

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner