SpareBank 1 Nord-Norge: Presentasjon av 2. kvartals regnskap 2007

I forbindelse med fremleggelsen av resultatet for 2. kvartal 2007 for SpareBank 1 Nord-Norge minner vi om pressekonferanse i Tromsø.
 
Tid:    Tirsdag, 7. august kl. 1200.
Sted:   SpareBank 1 Nord-Norge, Storgata 65 (Rødbanken).
        Henvendelse i informasjonsskranken i 1. etasje. 
 
Tromsø, 6. august 2007 
SpareBank 1 Nord-Norge
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner