SpareBank 1 Nord-Norge: Sparebanken Hedmarks eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS

Det vises til børsmelding datert 18. januar 2013 vedrørende økning av Sparebanken Hedmarks eierandel i Bank 1 Oslo Akershus AS fra 12 til 40,5 prosent gjennom erverv av aksjer fra SpareBank 1 SR-Bank, SpareBank 1 SMN og SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Finansdepartementet har i dag godkjent Sparebanken Hedmarks erverv av aksjer i Bank 1 Oslo Akershus AS, og det forventes at overdragelsen av aksjene vil skje 2. mai 2013.
 
Kontaktperson:
Rolf Eigil Bygdnes, CFO, telefon 905 19774
 
Tromsø, 26. april 2013
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Stig-Arne Engen
kommunikasjonsdirektør
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner