SpareBank 1 Nord-Norge: Vedtak om emisjoner i representantskapet

Det vises til børsmelding datert 20. august 2013 vedrørende innkalling til representantskapsmøter 9. september 2013.
 
Alle forslag til vedtak ble vedtatt i henhold til innkallingen. Tegningskurs og antall egenkapitalbevis som skal utstedes i fortrinnsrettsemisjonen ble vedtatt i samsvar med styrets presiseringer av vilkår for fortrinnsrettsemisjonen som fremgår av børsmelding datert 9. september 2013. 
 
Tromsø, 9. september 2013
 
Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson; mob + 47 909 75 183
Finansdirektør Rolf Eigil Bygdnes; mob +47 905 19 774
 
Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner