SpareBank 1 Nord-Norge åpner en datterbank i Russland

SpareBank 1 Nord-Norge åpner datterbank i Russland. Banken har fått navnet North-West 1 Alliance Bank (NW1AB), og det er første gang en norsk sparebank etablerer seg i Russland.

 

Den nye banken vil ha to bankkontorer i Russland, en filial i Murmansk og hovedkontor i St. Petersburg.  Det blir totalt 37 ansatte i banken som skal betjene norske og russiske kunder i person- og bedriftsmarkedet. 

 

- Etableringen er en milepæl for oss. Det var i første rekke egne bedriftskunder som henvendte seg til banken om assistanse i forbindelse med kundeforhold over grensen til Russland, sier adm. direktør Hans Olav Karde.

 

Arbeidet med å etablere en egen bankfilial startet allerede i 2006 med viseadm. direktør Oddmund Åsen som leder av utredningsarbeidet fra bankens side.

 

I mai 2007 fikk SpareBank 1 Nord-Norge lisens til å åpne et eget representasjonskontor i Murmansk og som kun hadde en rådgivende funksjon for våre kunder. I mai 2008 kjøpte SpareBank 1 Nord-Norge 10 % eierandel av Bank Tavrichesky, som har hovedkontor i St. Petersburg. 

- Samarbeidet med Bank Tavrichesky har gitt oss viktig kunnskap under etableringsfasen i Russland. Det å etablere seg utenfor landets grenser krever langsiktighet og inngående kjennskap til kultur og forretningsmessing tenkemåte, sier Karde.


Styret i NW1AB består av syv personer, hvorav fem personer er norske. Det ledes av viseadm. direktør Oddmund Åsen.  I den nye banken er den øverste leder russisk, den øvrige ledelse består av personer som kommer fra SpareBank 1 Nord-Norge.

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til adm. direktør i SpareBank 1 Nord-Norge, Hans Olav Karde, på telefon + 47 901 51 981, eller viseadm. direktør Oddmund Åsen på telefon + 47 906 72 757.

 

  
Tromsø/St. Petersburg 16. september 2010
for SpareBank 1 Nord-Norge
Stig Arne Engen
kommunikasjonsdirektør

 

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker