SpareBank 1 Nord-Norge etablerer investeringsselskap

SpareBank 1 Nord-Norge har vedtatt å etablere et eget investeringsselskap med en kapitalramme på 180 mill kroner.
 
Selskapet, som heter SpareBank 1 Nord-Norge Invest AS, har som formål å investere primært i Nord-Norge.  Selskapet vil ha ansvar for investering og forvaltning av selskapets midler.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
 
 
 
Tromsø, 7. februar 2006
for Sparebanken Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner