SpareBank 1 Nord-Norge etablerer kulturnæringsstiftelse på 100 millioner kroner

Hovedstyret foreslår overfor bankens Representantskap at det etableres en kulturnæringsstiftelse med kapitalbase på 100 millioner kroner. Formålet med stiftelsen er å bidra til utvikling og vekst av kulturnæringen i Nord-Norge, Svalbard og med en senere mulig utvidelse til Nord-Vest Russland.

 

Det er bankens gode resultat som gjør det mulig å avsette penger til kulturelle formål.

 

Stiftelsen tar sikte på å yte bidrag som tilskudd, lån og lån på særlige vilkår eller egenkapital til konkrete prosjekter.

 

Selve etableringen av stiftelsen vil skje i løpet av dette året og stiftelsen vil ha egen administrasjon og eget styre. Administrasjonssted bestemmes ved etableringen.

 

Det formelle navnet blir SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse.

 

 

 

 

Tromsø, 11. februar 2010

SpareBank 1 Nord-Norge

 

 

Kjell Kolbeinsen

informasjonsdirektør

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.