SpareBank 1 Nord-Norge finansierer professorater i Bodø og Tromsø

SpareBank 1 Nord-Norge gir til sammen 3 millioner kroner til Handelshøyskolen i Bodø og Universitetet i Tromsø.  Pengene skal gå til å finansiere professorater innen økonomi og finans ved de to lærestedene.
 
Handelshøyskolen i Bodø får 2,4 mill kroner til et professorat mens Universitetet i Tromsø får 0,6 millioner kroner til å opprette en professor II stilling i Tromsø.
 
Hovedstyret som har bevilget pengene fra bankens gavefond, ser på tildelingen av midlene som et viktig bidrag for å videreutvikle samarbeidet mellom Handelshøyskolen i Bodø og Universitetet i Tromsø.
 
SpareBank 1 Nord-Norge har tidligere gitt 2,5 mill kroner til hver av institusjonene til forskning og undervisningsformål.
 
 
Tromsø, 7. oktober 2004
for Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner