SpareBank 1 Nord-Norge gir 12 millioner kroner til Universitetet i TromsøSpareBank 1 Nord-Norge gir 12 millioner kroner til Universitetet i Tromsø. Pengene som kommer fra bankens gavefond skal gå til kunnskap- og forskningsprosjekter ved Universitetet i en tre års periode.

 

- Det er viktig for SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til videreutvikling av kunnskap og forskningsmiljøer i landsdelen, i denne sammenheng ser vi på Universitetet i Tromsø som et viktig tilbud for ungdom både i og utenfor landsdelen, sier hovedstyrets leder Kjell Olav Pettersen i SpareBank 1 Nord-Norge.

 

- Universitetet i Tromsø takker for nok en sjenerøs gave fra SpareBank1 Nord-Norges gavefond. Vi har nettopp fordelt et budsjett som ikke åpner for nye satsinger i særlig grad. Denne gaven representerer derfor et viktig tilskudd fordi den åpner opp for noen nye initiativ. Det er ofte ikke mye som skal til for å utløse større prosjekter og satsinger, sier rektor ved Universitetet i Tromsø, Jarle Aarbakke.

 

- SpareBank 1 Nord-Norge skiller seg klart ut i Nord-Norge som en privat institusjon som

aktivt bidrar til forskning og annen kunnskapsutvikling, fortsetter Aarbakke.

 

Universitetet i Tromsø står fritt til å prioritere hvilke kunnskapstiltak gaven skal benyttes til

de neste årene, og at det innenfor gavefondets retningslinjer skal prioriteres tiltak til:

 

· Kunnskap og forskningsprosjekter som vil kunne bidra til økt innovasjon og nyskapning

· Kulturprosjekter som vil bidra til økt kunnskap og profesjonalisering av kulturnæringen og opplevelsesindustrien

· Prosjekter rettet mot barn og ungdom som vil stimulere deres nysgjerrighet og kunnskap gjennom forskningsformidling og aktivitetsbasert læring

 

Om SpareBank 1 Nord-Norges gavefond

 

· Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak spesielt rettet

· mot barn og ungdom.

 

· Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål.

 

· De tre siste år har SpareBank 1 Nord-Norges gavefond tildelt over 220 millioner kroner til ulike samfunnsnyttige formål i landsdelen.

 

· Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen.

 

Eventuelle spørsmål kan stilles til informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på telefon

908 52 677, eller Jarle Aarbakke på mobil 950 89 092.

 

Tromsø, 16. desember 2009

SpareBank 1 Nord-Norge

 

Kjell Kolbeinsen

informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.