SpareBank 1 Nord-Norge gir 300.000 kroner til Trænafestivalen

SpareBank 1 Nord-Norge har tildelt kr. 300.000,- fra bankens gavefond til Trænafestivalen. Banken ser det som viktig å støtte arrangementer som Trænafestivalen, fordi attraktive kulturtilbud skaper stor oppmerksomhet, lokalt engasjement og entusiasme. Trænafestivalen er i gang, og arrangeres 5. - 7. juli.

Trænafestivalen handler om å tenke store tanker. Det handler om å se utfordringer og muligheter og om å gi seg i kast med ville ideer.
 
-Det er ingen selvfølge å finne en av Nord-Norges største rocke festivaler på en liten øy, 30 nautiske mil ute i havgapet på Helgelandskysten, uttaler banksjef Ingrid Walnum ved SpareBank 1 Nord-Norges kontor på Nesna.
 
Kreativitet skaper vekst og hver gang man hygger seg på en konsert eller en revy skaper dette også ringvirkninger for det lokale næringsliv.
 
-Kultur skaper bolyst og engasjement i våre lokalsamfunn, derfor skal "Havfolket" på Træna ha all ære for det de har klart å skape med denne festivalen, sier Walnum.
 
 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond
  • Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og ungdom
  • Fondet har per i dag en kapitalbase på ca. 147 millioner kroner
  • Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål. SpareBank 1 Nord-Norge avsatte 104 millioner kroner for 2006
  • Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard.
 
 
For ytterligere informasjon kontakt banksjef Ingrid Walnum på telefon 901 79 893 eller seniorrådgiver Reidun Lunndal på telefon 900 92 969.
                         
 
Tromsø, 6. juli 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef                                             

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner