SpareBank 1 Nord-Norge gir 5 millioner kroner til Nordnorsk Vitensenter

SpareBank 1 Nord-Norge gir 5 millioner kroner til Nordnorsk Vitensenter i Tromsø. Pengene som kommer fra bankens gavefond skal gå til utviklingen av en permanent utstilling om klima og vær.

Målet med utstillingen er å gi innsikt i hvordan klimaet har endret seg gjennom historien, samt vise mulige konsekvenser av klimaendringene for nordområdene. Teori og praksis kobles ved at de besøkende selv utfører forsøk, bygger gjenstander og modeller og løser oppgaver og problemer. Utstillingen er tilrettelagt for å inspirere barn og unge til å tilegne seg kunnskap om naturvitenskap og teknologi.
 
- SpareBank 1 Nord-Norge støtter Nordnorsk Vitensenter fordi det i tillegg til å være et tilbud til allmennheten også legges vekt på livslang læring og spennende undervisningsopplegg for skoleklasser som besøker senteret, sier adm. direktør Hans Olav Karde.
 
Nordnorsk Vitensenter er det eneste regionale vitensenter i Nord-Norge. - Vitensenteret flytter inn i et flunkende nytt bygg høsten 2010. Det nye bygget vil inneholde over 1200 kvm med utstillingsarealer som skal fylles med spennende og interaktive installasjoner knyttet til følgende hovedtemaer: Fiske, fangst og oppdrett, Himmelen over oss, Energi og miljø i nord og Klima og vær, sier daglig leder Tove Marienborg ved Nordnorsk Vitensenter.
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norges gavefond
  • Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom.
  • Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål.
  • De tre siste år har SpareBank 1 Nord-Norges gavefond tildelt over 220 millioner kroner til ulike samfunnsnyttige formål i landsdelen.
  • Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen.
 
Eventuelle spørsmål kan stilles til informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på telefon
908 52 677.
 
 
 
Tromsø, 2. september 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner