SpareBank 1 Nord-Norge gir 5 millioner kroner til Romskipet Aurora

SpareBank 1 Nord-Norge gir 5 millioner kroner til Nasjonalt senter for romrelatert opplæring (NAROM). Gaven fra SpareBank 1 Nord-Norge fondet skal gå til etablering av utstillinger ved kunnskap og opplevelsessenteret Romskipet Aurora.

Opplevelsessenteret Romskipet Aurora vil bli en del av NAROMs tilbud i arbeidet med å øke interessen for romfart, realfag og teknologi blant barn og unge. -Vi skal utvikle et helt nytt tilbud i Norden og etablerer et virtuelt romskip som kan ta deltakerne med på en reise ut i verdensrommet. Her kan man også få være rakettforsker for en dag med kontrollstasjoner og laboratorier, sier daglig leder ved NAROM, Arne Hjalmar Hansen.

- SpareBank 1 Nord-Norge støtter prosjektet fordi det i tillegg til å være et spennende tilbud til allmennheten, også legger vekt på læring og spennende undervisningsopplegg for skoleklasser og studenter som besøker senteret, sier regiondirektør Kåre A. Markussen i SpareBank 1 Nord-Norge.

NAROM er et ideelt selskap knyttet til Andøya Rakettskytefelt og har et nært samarbeid med nasjonale og internasjonale læringssentre. -Det nye opplevelsessenteret skal tilby kunnskapsbaserte opplevelser for barn og unge fra hele landet, men spesielt fra Nord-Norge, sier administrerende direktør ved Andøya Rakettskytefelt, Odd Roger Enoksen. -Vi er svært glade for den sjenerøse gaven fra SpareBank 1 Nord-Norge, dette fører oss et stort skritt nærmere realisering av prosjektet, sier Enoksen.

Romskipet Aurora bygger blant annet på konseptet Challenger Learning Center som er utviklet i USA. Opplevelsessenteret blir på rundt 600 kvm og vil inneholde flere avdelinger.
-Kunnskap om romteknologi, nordlyset og verdensrommet fenger både store og små. Romskipet Aurora vil derfor bli et viktig supplement til ulike næringer i vår region, sier banksjef Stig Abelsen ved SpareBank 1 Nord-Norges kontor på Andenes.

Om SpareBank 1 Nord-Norge fondet

  • Deler av bankens overskudd tildeles til samfunnsnyttige formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom.
  • I perioden 2006-2011 har SpareBank 1 Nord-Norge fondet tildelt over 395 millioner kroner til 1. 379 små og store gode prosjekter i landsdelen.
  • SpareBank 1 Nord-Norge fondet er en viktig del av bankens samfunnsengasjement og skal bidra til vekst og utvikling for Nord-Norge.

Eventuelle spørsmål kan stilles til kommunikasjonsdirektør Stig-Arne Engen på mobil 913 60 990, eller regiondirektør Kåre A. Markussen på mobil 908 42 552.

Tromsø, 3. september 2012
SpareBank 1 Nord-Norge

Stig-Arne Engen
kommunikajsonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.