SpareBank 1 Nord-Norge gir 740 000 kroner til Tromsø Bibliotek og byarkiv

SpareBank 1 Nord-Norge gir 740 000 kroner til Tromsø Bibliotek og byarkiv. Pengene som kommer fra bankens gavefond skal gå til prosjektet "Barn og unge i FOKUS".

Støtten fra SpareBank 1 Nord-Norge gir Tromsø Bibliotek og byarkiv et styrket tilbud til barn og unge. - Dette prosjektet vil utvide det digitale tilbudet gjennom å tilby flere spill og spillkonsoller, det blir en betydelig oppgradering av bok- og mediesamlingen og fortellerrom for de yngste brukerne, sier biblioteksjef Paul Henrik Kielland ved Tromsø Bibliotek og byarkiv.
 
Gaven som vi gir i dag til Tromsø Bibliotek og byarkiv, er historisk! Den aller første gaven som ble gitt fra banken til samfunnsnyttige formål ble gitt for over 138 år siden. Gaven som var på 300 spesidaler ble gitt til Tromsø Bibliotek i 1871.
 
- Tromsø Bibliotek og byarkiv ble kåret til Norges beste folkebibliotek tidligere i år. Det står frem som et moderne bibliotek som brukes flittig av byens befolkning og spesielt barn og unge. Vår gave denne gang er ment som en stimulans for å videreutvikle tilbudet til unge mennesker, sier informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Biblioteksjef Paul Henrik Kielland er svært begeistret for gaven fra SpareBank 1 Nord-Norges gavefond. - Det ordinære kommunale og fylkeskommunale tilskudd til bøker og andre medier er ikke tilstrekkelig i forhold til etterspørselen. Vi er derfor glad for at vi med støtten fra banken gir oss anledning til å forbedre dette tilbudet. I et moderne kompetansesamfunn er det viktig at lese- og dataferdighetene til barn og unge utvikles tidlig. Biblioteket har en viktig rolle i denne sammenhengen, sier Paul Henrik Kielland.
 
Overrekkelsen av gaven til Tromsø Bibliotek og byarkiv skjer på den første nasjonale spilldagen, lørdag den 14. november, kl. 11.30. Dette arrangementet vil foregå på alle landets bibliotek. Med støtten fra SpareBank 1 Nord-Norge vil ungdom i kommunen få prøve mange nye spill denne dagen. Gaven vil bli overrakt på vegne av SpareBank 1 Nord-Norge av avdelingsleder Lars Nymo Trulsen ved bankens kontor i Tromsø.
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norges gavefond
  • Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom.
  • Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål.
  • De tre siste år har SpareBank 1 Nord-Norges gavefond tildelt over 220 millioner kroner til ulike samfunnsnyttige formål i landsdelen.
  • Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen.
 
Eventuelle spørsmål kan stilles til informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på telefon
908 52 677.
 
 
 
Tromsø, 14. november 2009
SpareBank 1 Nord-Norge
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør
 
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.