SpareBank 1 Nord-Norge gir 8 millioner til Høgskolen i Bodø

SpareBank 1 Nord-Norge gir 8 millioner kroner til Høgskolen i Bodø. Pengene som kommer fra bankens gavefond skal gå til kunnskap- og forskningsprosjekter ved høgskolen i en tre års periode.

- Det er viktig for SpareBank 1 Nord-Norge å bidra til videreutvikling av kunnskap og forskningsmiljøer i landsdelen, i denne sammenheng ser vi på Høgskolen i Bodø som et viktig tilbud til ungdom både i og utenfor landsdelen, sier adm. direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Direktør Stig Fossum ved Høgskolen i Bodø er svært glad for gaven fra SpareBank 1 Nord-Norge, og tar dette som et tegn på god støtte til utvikling av utdanning og forskningstilbud ved høgskolen. - Gaver til utdanningsinstitusjoner i Nord-Norge, viser at SpareBank 1 Nord-Norge har en betydelig vilje og innsats til å utvikle utdanningstilbudene i landsdelen.
 
Høgskolen i Bodø står fritt til å prioritere hvilke kunnskapstiltak gaven skal benyttes til de neste tre årene, og at det innenfor gavefondets retningslinjer skal prioriteres tiltak til:
 
 •           Kunnskap og forskningsprosjekter som vil kunne bidra til økt innovasjon og nyskapning
 •  
 •           Kulturprosjekter som vil bidra til økt kunnskap og profesjonalisering av kulturnæringen og opplevelsesindustrien
 •  
 •           Prosjekter rettet mot barn og ungdom som vil stimulere deres nysgjerrighet og kunnskap gjennom forskningsformidling og aktivitetsbasert læring
 •  
  Gavetildelingen blir foretatt av konstituert regiondirektør Trude Glad i region Salten, på vegne av SpareBank 1 Nord-Norge.
   
   
  Om SpareBank 1 Nord-Norges gavefond
  • Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak spesielt rettet mot barn og ungdom.
  • Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål.
  • De tre siste år har SpareBank 1 Nord-Norges gavefond tildelt over 220 millioner kroner til ulike samfunnsnyttige formål i landsdelen.
  • Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen.
   
  Eventuelle spørsmål kan stilles til informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på telefon
  908 52 677, eller direktør Stig Fossum ved Høgskolen i Bodø på telefon 905 43 570.
   
   
   
  Tromsø, 18. september 2009
  SpareBank 1 Nord-Norge
  Kjell Kolbeinsen
  informasjonsdirektør

  Om oss

  Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.