SpareBank 1 Nord-Norge gir 900.000 kroner til Kulturhuset i Tromsø (pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norge har tildelt kr. 900.000,- fra bankens gavefond til Kulturhuset i Tromsø til produksjon og oppsetning av barneforestillingen "Lykkejakten".

Banken ser det som viktig å støtte prosjekter som "Lykkejakten", fordi attraktive kulturtilbud skaper verdier over tid, det skaper aktivitet og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen.
 
- Kulturhuset tok utfordringen da SpareBank 1 Nord-Norge spurte hva vi kunne gjøre for de minste barna, sier Kulturhussjef Nora Kiil. Resultatet ble at vi produsert "Lykkejakten" en forestilling for barn mellom 3-7 år. Forestillingen er et spennende eventyr - en reise rundt i verden - hvor barna møter rare, morsomme og skumle figurer, men som alle er glade i sang og musikk, forteller Kiil.
 
Hovedrolleinnehaverne i stykket, Mari Bjørnsdatter Knudsen og Jon Kristian Gaare Blix, er begge kjente fjes fra Barne-TV. Bjørnsdatter har også hatt regi på forestillingen.
 
- Vi ønsket å få til noe som engasjerte de minste barna og som både var pedagogisk og morsomt, uttaler informasjonssjef i SpareBank 1 Nord-Norge Leif-Arne Kristiansen.
 
For banken var det også en forutsetning at forestillingen skulle være et gratis tilbud til alle barnehagene i Tromsø, og at billettprisen skulle være lav for barnefamilier som ønsker å se forestillingen sammen.
 
- Gaven fra SpareBank 1 Nord-Norge har bidratt til at Kulturhuset selv har kunnet produsere og ha regi på oppsetningen. Vi regner med at "Lykkejakten" får et langt liv. Den skal blant annet ut på turne og settes opp på Kulturhuset igjen til våren, sier Kill.
 
 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond
  • Fond til formål innen kunnskap og forskning, kultur og tiltak rettet mot barn og ungdom
  • Fondet har per i dag en kapitalbase på ca. 147 millioner kroner
  • Sparebankloven gir sparebankene anledning til å avsette inntil 25 prosent av årsoverskuddet til gaver til allmennyttige formål. SpareBank 1 Nord-Norge avsatte 104 millioner kroner for 2006
  • Gavefondet er en viktig del av SpareBank 1 Nord-Norges samfunnsengasjement og skal bidra til vekst, utvikling og bolyst i landsdelen
 
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 98 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 83 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
 
 
For ytterligere informasjon kontakt informasjonssjef Leif-Arne Kristiansen på telefon 928 38 770 eller teatersjef Nora Kiil på telefon 975 72 897.
                         
 
Tromsø, 15. oktober 2007
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Leif-Arne Kristiansen
informasjonssjef                                  

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner