SpareBank 1 Nord-Norge har fått konsesjon til erverv av 75 % av aksjene i russisk bank

SpareBank 1 Nord-Norge har fått konsesjon fra den russiske sentralbank til erverv av 75 % av aksjene i North West 1 Alliance Bank.  De øvrige 25 % av aksjene vil eies av SpareBank 1 Nord-Norges russiske samarbeidspartner Bank Tavrichesky, St. Petersburg.  Hovedkontoret til den nye banken vil ligge i St. Petersburg med kontor i Murmansk.

- Konsesjonen er en milepæl i SpareBank 1 Nord-Norges fireårige arbeid med å etablere seg i Russland. Dette åpner opp for muligheten til å følge nordiske bedrifter inn Nordvest-Russland, sier administrerende direktør Hans Olav Karde.

Konsesjonen gir SpareBank 1 Nord-Norge tillatelse til kjøp av de nevnte aksjer for en pris av inntil RUB 192 mill (ca NOK 42 mill).

 

Det er for tiden 37 ansatte i North West 1 Alliance Bank, inkludert 3 ledere rekruttert fra SpareBank 1 Nord-Norge.

 

Offisiell åpning av North West 1 Alliance Bank er planlagt til 16.9.2010.

 

Kontaktperson i SpareBank 1 Nord-Norge:
Adm. Direktør Hans Olav Karde tlf. 901 51981
General Manager Helge Fredeng  tlf. 918 21940

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner