SpareBank 1 Nord-Norge justerer renten på utlån og innskudd

Det vises til offentliggjøring av renteendring på utlån og innskudd. Med unntak av for nye lån, vil endringene skje med virkning fra 16.6.2014. Beregnet inntektsmessig effekt av de offentliggjorte endringer er beregnet å være nøytrale.  Ytterligere justeringer av betingelsene for særvilkårsinnskudd vurderes.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner