SpareBank 1 Nord-Norge kjøper seg inn i russisk bankvirksomhet og etablerer bank i Murmansk, Russland

SpareBank 1 Nord-Norge har i dag, 23. mai 2008, inngått avtale om kjøp av 10 prosent av Bank Tavrichesky OJSC i St. Petersburg. Det er også en del av avtalen at det etableres en ny bank i Murmansk med utgangspunkt i Bank Tavricheskys filial i Murmansk. Her skal SpareBank 1 Nord-Norge eie 75 prosent og Bank Tavrichesky 25 prosent.

Den aksjekjøpsavtalen som nå er inngått er en direkte oppfølging av intensjonsavtalen som ble inngått mellom Bank Tavrichesky og SpareBank 1 Nord-Norge 19. desember i fjor.
 
Gjennom denne avtalen erverver SpareBank 1 Nord-Norge 32,8 millioner aksjer i Bank Tavrichesky, til en verdi av ca 70 millioner kroner. Avtalen innebærer også at SpareBank 1 Nord-Norge skal delta i en planlagt emisjon i løpet av 2008. 10 prosents deltakelse i denne emisjonen vil utgjøre ca 20 millioner kroner. Videre er det også en del av avtalen at det etableres en ny bank i Murmansk med utgangspunkt i Bank Tavricheskys filial i Murmansk. Her skal SpareBank 1 Nord-Norge eie 75 prosent og Bank Tavrichesky 25 prosent, og Bank Tavricheskys filial i Murmansk skal overtas av den nye banken. Dette krever konsesjon fra offentlige myndigheter i Russland og Norge.
 
Bank Tavrichesky OJSC har hovedkontor i St. Petersburg og har filialer i syv russiske byer, deriblant Murmansk. Bankens forvaltningskapital er ca 12 milliarder rubler. Bank Tavrichesky er den 11. største regionale banken i Nordvest-Russland. Virksomheten er i hovedsak rettet mot mellomstore bedriftskunder. Banken har 456 ansatte.
 
Bankens hovedstyre har vedtatt å opprette en egen Region Nordvest-Russland i SpareBank 1 Nord-Norge. Dette blir bankens sjette region, som får ansvar for å utvikle bankens satsinger i det russiske markedet. Regiondirektør for den nye regionen blir Svein Randa, som i dag leder bankens strategi- og utviklingsavdeling. Helge Fredeng er tilsatt som banksjef med ansvar for grensekryssende prosjekter mot Nordvest-Russland, og kontoret på Kirkenes er styrket for å møte den utvidete virksomheten i Nordvest-Russland. SpareBank 1 Nord-Norge blir også representert med ett styremedlem i Bank Tavrichesky. Konserndirektør for bedriftsmarked, Olav Karlsen, ble av generalforsamlingen i Bank Tavrichesky i dag valgt som styremedlem i banken.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 901 51 981 eller
viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 906 72 757.
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge
SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 245 000 personkunder, ca. 40 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 100 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard, samt et eget representasjonskontor i Murmansk, Russland.
 
Tromsø/St. Petersburg, 23. mai 2008
SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner