SpareBank 1 Nord-Norge med 214 millioner i overskudd

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr 3. kvartal i år. Konsernet har et overskudd på 214 millioner kroner etter tap, men før skatt. For samme periode i fjor var resultatet 168 millioner kroner, dvs en forbedring på 46 millioner kroner.

Regnskapet viser en utlånsvekst på 13,5 % i personmarkedet og 4 % vekst i næringslivsmarkedet og offentlig sektor, med andre ord en samlet vekst på 9,2 %.  Tiltak for å redusere/begrense risikoen i næringslivsmarkedet har allerede vist resultater.  Det er også en positiv utvikling i salg av spare- og forsikringsprodukter.
 
Målet om å redusere bemanningen med 100 årsverk innen 1. kvartal 2004 er allerede nådd.  I regnskapet pr 3. kvartal er det satt av 14 millioner kroner til dette formålet.
 
Hovedstyret forventer med utgangspunkt i resultatet pr 3. kvartal 2003 en stabil utvikling for resten av året.
 
Mer detaljerte opplysninger om inntekter, salg av finansielle produkter, kostnader, tap og mislighold og SpareBank 1 Gruppen AS, finnes i vedlagte tallmateriale.
 
Kvartalsrapport:

Presentasjon:
 
Internett:
 
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.
 
 
Tromsø, 29. oktober  2003
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner