SpareBank 1 Nord-Norge med 316 mill kroner i overskudd per 1. halvår 2005

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag frem regnskapet for 1. halvår 2005.  Konsernet har et overskudd etter tap, men før skatt på 316 mill kroner.  Dette er en bedring på 35 mill kroner eller vel 12 % i forhold til første halvår i fjor.
 
Tapene i første halvår er på 25 mill kroner, mot 100 mill kroner på samme tid i fjor.  Mindre tap er et vesentlig bidrag til resultatforbedringen sammenlignet med 1. halvår 2004.
 
Bankens har siste kvartal hatt spesiell fokus på vekst i utlån, noe som så langt har gitt gode resultater med en utlånsvekst i 2. kvartal på 4,1 %, tilsvarende 16,4 % på årsbasis. 
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet for første halvår 2005.  Spesielt gjelder dette at arbeidet med en økt, men forsvarlig vekst i utlån har gitt resultater.  Banken vil fortsette sitt arbeid med å redusere kredittrisikoen innenfor enkelte bransjer.  Det vil videre i tiden fremover fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter samt en mer kostnadseffektiv drift.  Dette vil søkes oppnådd ved økte risikofrie inntekter gjennom salg av andre produkter og tjenester, økt vekst innenfor utlåns­området, samt reduserte kostnader.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift finnes i vedlagte kvartalsrapport.
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link: 

Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94. <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Se også bankes hjemmeside: www.snn.no <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Tromsø, 9. august 2005 <!-- hugin-supplied --><br> for Sparebanken Nord-Norge <!-- hugin-supplied --><br> <!-- hugin-supplied --><br> Kjell Kolbeinsen <!-- hugin-supplied --><br> informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner