SpareBank 1 Nord-Norge med 59 mill kroner i overskudd pr. 1. kvartal i år.

SpareBank 1 Nord-Norge legger i dag fram regnskapet pr. 1. kvartal 2003.  Resultatet er påvirket av lavkonjunkturene både i landsdelen og i landet for øvrig.
 
Etter 3 måneders drift i år har banken et overskudd på 59 mill kroner etter tap, men før skatt.  På samme tid i fjor var resultatet 194 mill kroner.  Endringen i resultatet skyldes i hovedsak reduserte inntekter fra verdipapirer med 119 mill kroner og avsetning til uspesifiserte tap med 15 mill kroner.
 
Tallene viser fortsatt betydelige inntekter fra salg av forsikringsprodukter. 
 
Det er tilfredsstillende vekst i både innskudd og utlån i personmarkedet.
 
Det er økt bruk av bankens automatiske tjenester, 84 % av alle girotransaksjoner betales gjennom disse tjenestene.
 
Hovedstyret forventer med utgangspunkt i resultatet pr. 1. kvartal en stabil utvikling for resten av året.
 
Mer detaljerte opplysninger om inntekter, salg av finansielle produkter, kostnader, tap og mislighold og SpareBank 1 Gruppen AS, finnes i vedlagte tallmateriale.
 
Kvartalsrapport:
 
Presentasjon:
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, telefon 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, telefon 77 62 20 94.
 
 
Tromsø, 30. april 2003
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner