SpareBank 1 Nord-Norge med beste kvartalsresultat noensinne, 227 mill kroner i overskudd før skatt

SpareBank 1 Nord-Norge presenterer i dag resultatet pr. 1. kvartal 2006 som er det største overskuddet før skatt i noe kvartal noensinne.
 
Regnskapet viser et overskudd på 227 mill kroner, en bedring på 59 mill kroner (35 %) i forhold til samme periode i fjor.  Det meget gode resultatet skyldes økte inntekter fra salg av forsikrings- og spareprodukter, lave tap, kostnadskontroll og bankens andel av et godt resultat i SpareBank 1 Gruppen AS. Tallene forteller om en robust bankdrift der de ansatte gjør en stor innsats samtidig som det avspeiler et næringsliv som tjener penger og en god privatøkonomi.
 
Utlånsveksten de siste 12 måneder er på 11,3 %, 15,2 % i personmarked og 4,2 % i bedriftsmarkedet.  Innskuddsveksten i samme periode er på 9,2 %.
 
Egenkapitalavkastningen etter skatt er på 22,5 %.
Overskudd per grunnfondsbevis er på kr 14,02.
 
Hovedstyret er godt fornøyd med resultatet per 1. kvartal 2006.  Det vil fortsatt legges vekt på vekst i konsernets inntekter samt en mer kostnadseffektiv drift.
 
Mer detaljerte opplysninger om konsernets drift er å finne i vedlagte rapporter.
 
Eventuelle spørsmål rettes til adm. direktør Hans Olav Karde, tlf 77 62 24 01 eller viseadm. direktør Oddmund Åsen, tlf 77 62 20 94.
 
Se også bankens hjemmeside: www.snn.no
 
 
Rapporten inklusive tabeller kan lastes ned fra følgende link:
 
Presentasjon av rapporten kan lastes ned fra følgende link:
 
 
 
Tromsø, 2. mai 2006

for Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner