SpareBank 1 Nord-Norge reduserer bemanningen i henhold til plan

Sparebanken Nord-Norge har tidligere i år gitt melding om at banken har som mål å redusere bemanningen med 100 årsverk gjennom frivillige tiltak og uten bruk av oppsigelser.
 
Hovedstyret ble i møte den 22. september 2003 orientert om at banken vil nå dette målet innen utgangen av 1. kvartal 2004.  Selv om det overordnede mål om en reduksjon på 100 årsverk er nådd, er det fremdeles områder av banken hvor målet ikke er nådd.  Banken vil frem mot årsskiftet arbeide for at også disse blir måloppfyllende.
 
 
 
 
Tromsø, 25. september 2003
Sparebanken Nord-Norge
 
 
 
 
Hans Olav Karde
Adm. direktør
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner