SpareBank 1 Nord-Norge reduserer lånerenten med 0,50%Laveste boliglånsrente er etter dette 6,80% nominelt og 6,98% effektivt *.

Endringen skjer som følge av at Norges Bank reduserte renten til bankene med 0,50% med virkning fra og med den 17. juni 1999.

Vi vil ta stilling til endring av øvrige rentesatser på utlån og innskudd i nær fremtid.

Renteendringen skjer med umiddelbar virkning for nye lån, mens renten på eksisterende lån og innskuddskonti vil bli endret fra medio juli.


Tromsø 18. juni 1999
for Sparebanken Nord-Norge

Kjell Kolbeinsen
Informasjonssjef

For ytterligere informasjon, ta kontakt med: <br> <br>Konserndirektør Hanne Kristiansen telefon 77 62 21 43 <br>Viseadm. direktør Oddmund Åsen telefon 77 62 20 94 <br> <br>* Beregning av effektiv rente; kr 500.000, etableringsomkostninger 1.250,-, <br> 15 års nedbetaling med halvårlige låne terminer.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner