SpareBank 1 Nord-Norge regnskap per 2. kvartal 2010: Meget godt resultat og god soliditet

Driftsresultatet for SpareBank 1 Nord-Norge per 2. kvartal 2010 var på 500 mill kroner etter tap, men før skatt. Det er 141 mill kroner bedre enn for samme periode i fjor. Resultatet skyldes i særlig grad god underliggende bankdrift med god kostnadskontroll og lave tap.

 

Det gode kvartalsresultatet skyldes også positive bidrag fra finansielle investeringer, konsernets datterselskaper og virksomheter i SpareBank 1 Gruppen AS.

 

- Vi opplever nå en økt optimisme i nordnorsk næringsliv, og vi merker oss en økt etterspørsel etter lån og kreditt også fra næringslivet. Resultatet gjenspeiler at Nord-Norge i liten grad har vært berørt av finanskrisen, sier adm. direktør Hans Olav Karde.

 

SpareBank 1 Nord-Norge framstår som en meget solid bank med god likviditet og en innskuddsdekning på 78,3 % (fra 71,6 % samme periode i fjor). Kjernekapitalinndekningen for konsernet var på 11,2 %.

 

Egenkapitalavkastningen etter skatt holder fortsatt et høyt nivå, og var per 2. kvartal på 15,7 % mot 12,6 % på samme tid i 2009.

Hovedstyret karakteriserer kvartalsresultatet som meget godt.


For øvrige detaljer fra regnskapet vises det til rapport for 2. kvartal 2010.
Se også bankens hjemmeside www.snn.no.

Eventuelle spørsmål rettes til adm.direktør Hans Olav Karde, tlf. 90151981 eller viseadm.direktør Oddmund Åsen, tlf. 90672757.

Tromsø, 11. august 2010
SpareBank 1 Nord-Norge

 

Kjell Kolbeinsen
kommunikasjonsdirektør

 

Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 75 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).


Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.