SpareBank 1 Nord-Norge senker renten

Sparebanken Nord-Norge følger Norges Bank og setter ned renten i personmarkedet med inntil 1,0 prosent.
Rentenedgangen vil gjelde fra 14. august for nye lån.
For etablerte lån og innskudd vil renteendringen skje ultimo september.
 
Spørsmål vedrørende rentereduksjonen kan rettes til:
Viseadm.dir. Oddmund Åsen
tlf. 776 22000 / 906 72757
eller til
Konserndirektør Hanne Kristiansen
tlf. 776 22000 / 913 05490
 
Med vennlig hilsen for Sparebanken Nord-Norge
Tone Jensen
Informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner