SpareBank 1 Nord-Norge styrker regionalt samfunnsengasjement, millionbeløp til distriktene

SpareBank 1 Nord-Norge styrker nå sitt samfunnsengasjement i distriktene. Hovedstyret har vedtatt at hver av de 4 regionstyrene kan benytte 5 mill kroner hver til samfunnsrettede tiltak i sin region. I tillegg disponerer administrerende direktør 5 mill kroner til landsdelsrettede tiltak. Midlene er hentet fra bankens gavefond på 75 mill kroner som ble avsatt i regnskapsåret 2005.
 
Hovedstyret har uttalt at midler fra gavefondet skal brukes til tiltak innen kunnskap og kultur (utvidede kulturbegrep), og spesielt tiltak innenfor disse områdene som er rettet mot barn og unge.
 
SpareBank 1 Nord-Norge har 4 regioner:
 
  • Finnmark som dekker hele Finnmark fylke
  • Troms som dekker Svalbard, Nord-Troms, Tromsø og Midt-Troms
  • Hålogaland som dekker Sør-Troms, Ofoten, Vesterålen og Lofoten.
  • Nordland som dekker resten av Nordland fylke.
 
 
 
Tromsø, 2. mai 2006
for Sparebanken Nord-Norge

Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner