SpareBank 1 Nord-Norge vil ha ekstraordinær generalforsamling i OVDS ASA

Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har besluttet at de ønsker ekstraordinær general-forsamling i OVDS ASA. Banken eier 12,04 % av aksjene i selskapet.

PRESSEMELDING
 
 
SPAREBANKEN NORD-NORGE VIL HA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I OVDS ASA
 
Hovedstyret i Sparebanken Nord-Norge har besluttet at de ønsker ekstraordinær general-forsamling i OVDS ASA. Banken eier 12,04 % av aksjene i selskapet.
 
OVDS ASA er siktet av Økokrim for å gjennom bevisst feil regnskapsføring å ha mottatt 105 mill kroner for mye fra det offentlige i perioden 1993 til 2002. Skulle Økokrim vinne frem med sitt krav, er det aksjonærene som eiere, som gjennom selskapet må tilbakebetale beløpet. En liten gruppe av selskapets over 4000 aksjonærer er i bedriftsforsamlingen blitt orientert om saken og styrets håndtering. Ut fra sakens dimensjoner og at fem av selskapets tidligere og nåværende direktører er siktet, er det bankens vurdering at det bør være en likebehandling av selskapets aksjonærer slik at alle aksjonærer gis anledning til å bli orientert om saken, og hvordan dette har vært mulig uten at styret har hatt kjennskap til dette.
 
Det har i tillegg kommet frem at selskapet i en periode fra 1991 til 1995 har spekulert i utenlandsk valuta for ca 62 milliarder kroner, i gjennomsnitt ca. 15 milliarder kroner pr år. hvor selskapets ordinære omsetning i gjennomsnitt de samme årene var på ca 800 mill kroner. Risikoen i spekulasjonene har vært vesentlig i forhold til selskapets resultater disse årene og kunne påført aksjonærene betydelige tap.
 
Banken finner det riktig at det også redegjøres for hvordan dette kunne foregå over lang tid uten at styret og revisor var oppmerksom på dette.
 
Formelt krav om ekstraordinær generalforsamling med saker som ønskes behandlet vil bli sendt leder i bedriftsforsamlingen tirsdag 7. oktober 2003.
 
 
Tromsø, 2. oktober 2003
Sparebanken Nord-Norge
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner