SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse etableres med 100 millioner i kapital

Hovedstyret i SpareBank 1 Nord-Norge har vedtatt formell etablering av SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse ("Stiftelsen").

Stiftelsens formål er å bidra til allmennyttig utvikling av kulturnæringen i SpareBank 1 Nord-Norges markedsområde, det vil si Nord-Norge og Svalbard. Bidrag kan ytes gjennom regulære tilskudd, lån eller investeringer. Fra oppstart disponerer Stiftelsen kroner 100 millioner.

Styreleder i Stiftelsen er Bjørn Simensen. For øvrig er styret sammensatt av personer med bakgrunn fra ulike deler av Nord-Norge og kulturnæringen. Styret vil vurdere ansettelse av daglig leder og administrasjon. Stiftelsens administrasjonssted er lagt til Tromsø. Oversikt over øvrige styremedlemmer ser du nedenfor.

"Gjennom etableringen av kulturnæringsstiftelsen, videreutvikler SpareBank 1 Nord-Norge sin satsning og sitt bidrag til utviklingen av den raskt voksende kulturnæringen i bankens markedsområde", uttaler adm.dir. Hans Olav Karde. "Vårt mål er at kulturnæringsstiftelsen gjennom et kompetent styre og en dyktig administrasjon, skal kunne yte et betydelig og langsiktig bidrag til kulturnæringen i landsdelen."

"SpareBank 1 Nord-Norge har gjennom år vært en betydelig bidragsyter til utviklingen av nordnorsk kulturliv. Gjennom etableringen av kulturnæringsstiftelsen, bidrar SpareBank 1 Nord-Norge til etableringen av en struktur og en kapitalbase som er historisk i nordnorsk sammenheng. Styret er både entusiastisk og ydmyk i forhold til det arbeidet som skal gjøres for å oppfylle stiftelsens formål", uttaler styreleder Bjørn Simensen.

Styret i SpareBank 1 Nord-Norges Kulturnæringsstiftelse
Styreleder:       Bjørn Simensen (Nordland/Oslo)
Styremedlem: Erling Walsøe, (Finnmark)
Styremedlem: Karl Kristian Hansen (Troms)
Styremedlem: Vebjørg Thoe (Nordland)
Styremedlem: Britt Kramvig (Troms)
Varamedlem:   Astrid Arnøy (Nordland)

Kontaktpersoner:
Adm.dir. Hans Olav Karde
Mobil: 901 51 981
e-post: hans.olav.karde@snn.no


Petter Høiseth
Mobil: 41 50 50 35
e-post: petter.hoiseth@snn.no

Tromsø, 14. mars 2012
For SpareBank 1 Nord-Norge

Stig Arne Engen
Kommunikasjonsdirektør

 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.