SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse: invitasjon til deponering av kunstverk i Nordnorsk Kunstmuseum

SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse -
Deponering av kunstverk i Nordnorsk Kunstmuseum
  
SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse har kjøpt et maleri av Tore Hamsun. Dette kunstverket vil nå bli deponert hos Nordnorsk Kunstmuseum for en femårs-periode.  Kunststiftelsen markerer på denne måten avslutningen av Hamsun-året.
 
SpareBank 1 Nord-Norge og Nordnorsk Kunstmuseum har gleden av å invitere til pressekonferanse:
  
Tid:            onsdag 16. desember klokken 1300
Sted:           Nordnorsk Kunstmuseum, Sjøgata 1
 
 
Styret i SpareBank 1 Nord-Norges kunstiftelse vil delta på pressekonferansen sammen med direktør Knut Ljøgodt ved Nordnorsk Kunstmuseum.
 
 
Vel møtt!
  
Om SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse
Stiftelsen ble etablert 22. juni 2007. Stiftelsens formål er å eie og forvalte den samling kunst som overføres fra SpareBank 1 Nord-Norge til stiftelsen. Stiftelsen skal også bygge opp samlingen gjennom nyanskaffelser. Kunsten skal fortsatt oppbevares i bankens lokaler og skal gjøres kjent og tilgjengelig for befolkningen i bankens markedsområde.
 
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner