SpareBank 1 Nord-Norges kunststiftelse (Pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norge har en betydelig kunstsamling, og banken har nå opprettet en egen kunststiftelse for å ivareta denne. Samlingen finnes hovedsakelig i bankens lokaler rundt om i landsdelen, men kunststiftelsen ser også på muligheten for å låne ut deler av samlingen. Til å begynne med vil ett av kunstverkene bli deponert hos Nordnorsk Kunstmuseum i Tromsø.

SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse ble formelt opprettet 22. juni 2007, og er nå godt i gang med både å kartlegge bankens kunstsamling og gjøre nye innkjøp. Kunststiftelsen har nylig kjøpt inn maleriet "Arbeidere" fra 1936 av kunstneren Alf Strømsted (1892-?) som opprinnelig var fra Lødingen. Det er dette maleriet som nå blir deponert hos Nordnorsk Kunstmuseum.
 
Maleriet har allerede funnet sin plass hos Nordnorsk Kunstmuseum og henger som en del av museets permanente utstilling.
 
Kunststiftelsens formål
SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse har som formål å eie og forvalte den samling av kunst som overføres fra SpareBank 1 Nord-Norge til stiftelsen, samt å bygge opp samlingen gjennom nyanskaffelser. Samlingen skal oppbevares i bankens lokaler. Kunsten kan også lånes ut, men da fortrinnsvis til offentlige institusjoner.
 
I stiftelsens styre sitter:
 
Geir Tore Holm, styreleder
Gerda Nilsen, styremedlem
Anne Aaserud, styremedlem oppnevnt av Nordnorsk Kunstmuseum
 
I tillegg til maleriet av Alf Strømsted har SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse gjort nyanskaffelser av verk av følgende kunstnere: Hugo Aasjord, Hans Ragnar Mathisen, Even Ulving, Axel Revold og Ingrid Book og Carina Hedèn.
 
Om Alf Strømsted
Alf Strømsted ble født i Lødingen i 1892. Han utdannet seg til diplomingeniør i Trondheim. Etter endt utdannelse reiste han i 1924 til New York, der han fikk ansettelse i et større firma som elektroingeniør.
 
Strømsted var elev ved forskjellige malerskoler i New York. I 1933 fikk han antatt side tre første malerier på The Independents i Grand Central Palace. I 1938 deltok han med to bilder i Contemporary Arts Gallery i New York. Det fortelles at 1 000 malere deltok med to bilder hver. Strømsteds to malerier vakte berettiget oppmerksomhet, noe som resulterte I at direktøren inviterte ham til å stille ut I New York kommunes berømte utstillingssalong.
 
I 1940 ble noen av hans malerier vist i Stavanger Kunstforening, og deretter i Ålesund, Trondheim og Oslo (Holst Halvorsen).
 
Vedlagt finnes tre bilder:
 
Bilde 1: Maleriet "Arbeidere"
Bilde 2: Styret i SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse. F.v.: Anne Aaserud, Gerda Nilsen og Geir Tore Holm.
Bilde 3: Direktør for Nordnorsk Kunstmuseum, Knut Ljøgodt og styreleder Geir Tore Holm undertegner avtalen om deponering av maleriet "Arbeidere" hos Nordnorsk Kunstmuseum.
 
 
For ytterligere informasjon:
Geir Tore Holm, styreleder for SpareBank 1 Nord-Norges Kunststiftelse, telefon 926 96 465.
Knut Ljøgodt, direktør for Nornorsk Kunstmuseum, telefon 77 64 70 20.
Leif-Arne Kristiansen, informasjonssjef SpareBank 1 Nord-Norge, telefon 928 38 770.
 
 
Tromsø, 8. september 2008
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
Leif-Arne Kristiansen                                                 
informasjonssjef

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.