Sparebanken Nord-Norge Invest går inn i Nordlense AS

Norlense AS på Fiskebøl i Vesterålen har nylig gjennomført en rettet emisjon mot Sparebanken Nord Norge Invest AS. Emisjonen omfatter også selskapene Nordnorsk Beredskapssenter AS og Arktisk Oljevernsenter AS. Samlet tilfører emisjonen 10 millioner kroner i ny egenkapital til selskapene på Fiskebøl.
 
Emisjonen er et ledd i selskapenes sterkt økende etterspørsel på oljevern- og feltberedskapsprodukter, samt økende etterspørsel etter beredskapstjenester knyttet til oljeleting og oljeboring i nordområdene. Norlense AS planlegger videre en omfattende satsing på eksportmarkedene, samt utvikling av andre generasjon oljelenser.
 
Sparebanken NordNorge Invest AS sine investeringer i miljøet i Fiskebølvika viser at de har stor tro på selskapene, aktiviteten og fremtiden både for selskapene det gjelder og regionen. Styrking av egenkapitalen gjør Norlense AS i stand til langt raskere å realisere sine mål på utvikling og produksjon av høykvalitetsoljevern- og feltberedskapsprodukter, nasjonalt og internasjonalt sier daglig leder Terje Olav Hansen.
 
 
For ytterligere informasjon, ta kontakt med adm. dir Kari Riddervold i Sparebanken Nord-Norge Invest på telefon
95962334.
 
Vedlagt følger et bilde fra Norlense AS til fri benyttelse.
 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Dokumenter og linker