Sparebanken Nord-Norge tegner seg for 19,1 mill kroner i nytt kredittforetak

SpareBank 1-bankene opprettet 18. august et kredittforetak som skal yte boliglån innenfor 60 %
av boligens verdi.
 
Hensikten med etableringen er å sikre bankene stabil og langsiktig finansiering ved å utnytte det
nye regelverket for kredittforetak som utsteder obligasjoner som har sikkerhet i foretakets utlåns-
portefølje. Det er også en målsetting å oppnå en besparelse i forhold til dagens totale innlånskostnader, og sørge for at SpareBank 1-bankene fortsatt er konkurransedyktige.
 
Foretaket etableres med en egenkapital på MNOK 100, men denne forventes å øke i løpet av de
første driftsårene. Foretaket regner med å ha en gradvis økning i forvaltningskapitalen til 10-15 mrd kroner etter 3-4 år. Sparebanken Nord-Norge tegner seg for 19,1 mill kroner som tilsvarer en
eierandel på 19,1 %.
 
Full oppstart av foretaket forventes å finne sted i løpet av første halvår 2006. Foretaket vil bli lokalisert i Stavanger og ledes av Per Skibeli, som kommer fra SpareBank 1 SR-Bank.
 
 
 
Tromsø, 19. august 2005
 
 
Rolf Eigil Bygdnes
konserndirektør

Eventuelle spørsmål rettes til konserndirektør Rolf Eigil Bygdnes, telefon 776 22411 eller viseadm. direktørOddmund Åsen, telefon 776 22094.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner