TIFF får 1 million kroner i gave fra SpareBank 1 Nord-Norge (pressemelding)

SpareBank 1 Nord-Norge har besluttet å tildele Tromsø Internasjonale Filmfestival (TIFF) 1 million kroner fra bankens gavefond. Gaven skal bidra til å gi festivalen et bedre fundament for langsiktig planlegging og videreutvikling.
 
-SpareBank 1 Nord-Norge ser på TIFF som en viktig festival for kulturlivet i landsdelen. Festivalen har utmerket seg både nasjonalt og internasjonalt og bidrar i betydelig grad til å sette Nord-Norge og Tromsø på kartet, sier administrerende direktør Hans Olav Karde i SpareBank 1 Nord-Norge.
 
Bidraget fra SpareBank 1 Nord-Norges gavefond skal være med på å gi festivalen en bedre basis for langsiktig planlegging og videreutvikling.
 
Bidraget kommer fra bankens gavefond og regnes som en ren gave. Det inngås med andre ord ingen sponsoravtale mellom TIFF og banken.
 
 
 
Dette er SpareBank 1 Nord-Norges gavefond: SpareBank 1 Nord-Norge skaper gjennom sin virksomhet store verdier som tilbakeføres tilbake til lokalsamfunnene hvor vi driver vår virksomhet. Fondet har i dag en kapitalbase på 106 millioner kroner. Vi skal støtte prosjekter som skaper verdier over tid, som engasjerer mange i lokalmiljøet, som skaper aktivitet, og bidrar til økt trivsel og bolyst i landsdelen. De samfunnsnyttige formål er definert til tiltak og prosjekter innenfor:
 
  • Kunnskap og forskning
  • Kultur (utvidet kulturbegrep, innbefatter idrett og lignende) og spesielt til tiltak innenfor disse områder som er rettet mot barn og ungdom
 
Om SpareBank 1 Nord-Norge: SpareBank 1 Nord-Norge er en ledende leverandør av finansielle tjenester og produkter til person- og bedriftsmarkedet og offentlig sektor i landsdelen. Banken har en samlet kundebase på ca. 244 000 personkunder, ca. 36 500 bedriftskunder inklusiv offentlig sektor, lag og foreninger, og omlag 101 000 forsikringskunder. Banken er representert gjennom 81 kontorer i Finnmark, Troms, Nordland og på Svalbard. SpareBank 1 Nord-Norge har et eget representasjonskontor i Murmansk (Russland), og er medeier i den russiske banken Bank Tavrichesky OJSC som har hovedkontor i St. Petersburg (Russland).
 
 
 
For ytterligere informasjon, kontakt informasjonsdirektør Kjell Kolbeinsen på mobil
90 85 26 77.
 
Med vennlig hilsen
for SpareBank 1 Nord-Norge
 
 
 
Kjell Kolbeinsen
informasjonsdirektør

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner