Trude Glad blir direktør for SpareBank 1 Nord-Norges største region

Signaliserer tyngre satsing på Helgeland.

– Jeg er utrolig stolt av den tilliten jeg her får. Og jeg føler meg sikker på at vi har den kraften som skal til for kunne levere et komplett tilbud innen finansielle tjenester i hele regionen, sier Trude Glad.

Ansettelsen gjøres parallelt med at SpareBank 1 Nord-Norge endrer sin regionstruktur. Det som i dag er to regioner, Salten og Helgeland, blir slått sammen. Den nye regionens navn blir region Helgeland og Salten.

Alt i gang
– Vi er alt godt i gang med arbeidet, sier Glad, som understreker at banken fremover vil jobbe med å forsterke de fire finanssentrene konsernet har på Helgeland.

– Blant annet vil vi se på om vi kan forenkle kredittprosessene og utvide de lokale kredittfullmaktene ytterligere. I tillegg vil vi tilgjengeliggjøre spesialistfunksjoner som vi i dag bare har i Salten – for hele regionen. Det vil tilføre Helgeland en kraft som vil merkes. Spesielt for næringslivet, sier hun.

Både regional og lokal
Konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge er tydelig på at kraften som finnes i konsernet skal anvendes for å understøtte den nye satsingen.

– SpareBank 1 Nord-Norge er en bank for hele landsdelen. Samtidig har vi inngående lokalkunnskap om Helgeland gjennom vår lokale tilstedeværelse der. Nå skal denne lokalkunnskapen kombineres med den nye regionens spesialister og hele konsernets ressurser, sier han.

Janson viser til at konsernet i tillegg til banktjenester blant annet leverer regnskapstjenester, eiendomsmegling, forsikring, pensjon og kapitalforvaltning.

– Vi har lykkes godt med vår satsing mot privatmarkedet på Helgeland, Nå ruster vi opp vår satsing mot næringslivet. Vi har allerede fått inn ny kompetanse i finanssentrene. Nå gir vi dem spesialiststøtte og utviklingskraft, sier han.

Kontaktpersoner:

Trude Glad, konserndirektør Helgeland og Salten, telefon 977 17 670
Jan-Frode Janson, konsernsjef, telefon 909 75 183
Stein Vidar Loftås, kommunikasjonsjef, telefon 951 26 576 

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner