Utvidelse av obligasjonslån

Sparebanken Nord-Norge utvider obligasjonslånet NONG31 PRO, ISIN-nummer NO001030993.3, med NOK 250.000.000,- Nytt utestående volum er NOK 900.000.000,- Oppgjørsdato for utvidelsen er 30. januar 2008. Tilrettelegger er SEB Merchant Banking.

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner