Varsler om mulige tap i Russland

 SpareBank 1 Nord-Norge har i dag sendt ut børsmelding, der banken varsler at det i regnskapet for 2014 settes av 300 millioner kroner til mulige tap på bankens engasjement i Russland.

- Krisen i russisk økonomi har ført til store problemer for mange russiske banker. Dette berører også SpareBank 1 Nord-Norges virksomhet. Vi har i dag sendt melding til børsen om at vi gjør en tapsavsetning på 300 millioner kroner på vår eksponering i Russland, sier konsernsjef Jan-Frode Janson i SpareBank 1 Nord-Norge.

- Dette er et betydelig tap for SpareBank 1 Nord-Norge, men det rokker ikke ved bankens soliditet eller vår evne til å følge veksten i Nord-Norge, sier Janson.

SpareBank 1 Nord-Norge hadde pr. 3. kvartal 2014 et overskudd på 1,3 milliarder kroner før skatt og samlede utlån i Norge på 100 milliarder kroner.

SpareBank 1 Nord-Norge har siden 2008 hatt et eierskap på om lag 10 prosent i Tavrichesky Bank (TB). Sammen med mange russiske banker, er TB kommet i en vanskelig likviditetsmessig situasjon.

SpareBank 1 Nord-Norge etablerte i 2010 North-West 1 Alliance Bank (NW1), hvor banken har en eierandel på 75 prosent. NW1 er i hovedsak finansiert av SpareBank 1 Nord-Norge og har ikke de likviditetsutfordringer som TB og andre russiske banker opplever.

SpareBank 1 Nord-Norge har før tapsavsetningen en samlet eksponering i Russland på 615 millioner kroner.

- Da SpareBank 1 Nord-Norge gikk inn i det russiske bankmarkedet i 2008, var intensjonen å følge nordnorsk næringsliv som ønsket å ha virksomhet i Russland. Siden den gang har mye endret seg, både i vår landsdel og i Russland. Under ny ledelse, og som del av ny strategi, besluttet SpareBank 1 Nord-Norge allerede i 2013 å trappe ned satsingen. Vi har siden redusert eksponeringen i Russland med mer enn 200 millioner kroner, men på grunn av krisen i russisk økonomi har det vært umulig å komme helt ut av markedet, sier Janson.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan-Frode Janson, mobil 909 75 183
Kommunikasjonssjef Geir Håvard Hanssen, mobil 950 52 001

Om oss

Visjonen vår er ”For Nord-Norge!” – så enkel, men også så ambisiøs og krevende. I dette ligger det at SpareBank 1 Nord-Norge kjennetegnes av: • At vi er landsdelens egen bank. • At vi skaper og legger igjen verdiene i Nord-Norge. • At vi er nær og dyktig, med kortreiste beslutninger. • At vi er solid, raus og folkelig, tradisjonsrik og moderne. • At vi utvikler Nord-Norge – vi bryr oss om deg! SpareBank 1 Nord-Norge er et selvstendig finanskonsern i SpareBank 1-alliansen.

Abonner

Multimedia

Multimedia